english
infoCenter

מוקד ידע

bar
info

מרכז תמיכה ארצי לממונים על הבטיחות פועל לסייע בכל הקשור להכנת "תכנית לניהול הבטיחות" בארגון במסגרת התקנות החדשות, תשע"ג 2013. המרכז הוקם במימון "קרן מנוף" במוסד לביטוח לאומי.

מאגר מידע

מחפש/ת מידע בנושא התקנות החדשות - "תכנית לניהול הבטיחות", תשע"ג 2013.
השתמש/י במערכת הסינון על מנת להקל על החיפוש.
סמנ/י את בחירתך בכל עמודה (ניתן לסמן ולבחור יותר מאפשרות אחת):

אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
"אגודה ישראלית לבטיחות וגהות בע"מ" לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג. כמו כן ,לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשרות.

bar

תוצאות סינון:

bar
help

לא מצאת את המידע הדרוש?

לשליחת שאלה לחץ כאן לפרטי התקשרות נוספים לחץ כאן

bar
c1 c2 c3 c4