english
homePage

שירותי החברה

bar

שירותי יועץ בטיחות בעבודה

מתן שירותי ממונה בטיחות וגהות בעבודה, בעלי אישור כשירות מטעם מפקח עבודה ראשי במשרד הכלכלה והתעשייה.

  • שירות ייעוץ בטיחות ע"י יועץ בטיחות למפעלים וארגונים.
  • יעוץ להקמת מערך לניהול בטיחות בעבודה בארגונים שונים.
  • סקרי ניהול סיכונים ומפגעים בתחומי הבטיחות בעבודה.
  • הכנת נהלים לבטיחות המפעל / הארגון.
  • הכנת תוכניות בטיחות.
  • ליווי פרויקטים בבנייה ותשתיות במפעלים וארגונים.bar
c1 c2 c3 c4