english
homePage

אודות החברה

bar

בין הפרויקטים שהאגודה ביצעה בשנים האחרונות:

• יייעוץ למחקר יישומי של הוועדה לפעולה מונעת בנושאי נעילה ותיוג של מקורות אנרגיה.

• ביצוע סקרי שדה בבטיחות בבניה עבור הטכניון – פרויקט בנושא "שיטה 'רזה' ודינאמית וכמותית לתכנון פעולות להגברת הבטיחות בבנייה.

• פיתוח תכני הדרכה לניידת בטיחות עבור חברת ריאליטי בפרויקט של המוסד לבטיחות ולגיהות.

• ביצוע מחקר הערכה לפעילות מנ"ע של המוסד לבטיחות ולגיהות במימון קרן מנוף.

• מחשוב "מבדק עצמי" לבטיחות עבור המוסד לבטיחות ולגיהות.

• הכנת מארז לתוכנית הדרכה וכלים לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

• ייעוץ מקיף לחברת InspireMD.

• ייעוץ מקיף לחברת TheraCoat.

• כתיבת נהלים עבור הטכניון וחברות בארץ ובחו"ל.

• כתיבת נהלים וייעוץ ניהולי BioSig.

• כתיבת נהלים וייעוץ ניהולי - הועדה הלאומית לאנרגיה אטומית.

bar
c1 c2 c3 c4