english
homePage

אודות החברה

bar

מידע כללי

"האגודה הישראלית לבטיחות ולגיהות" בע"מ הוקמה בשנת 2002 ע"י ד"ר אשר הולצר אשר משמש כיו"ר החברה.
החזון של האגודה הישראלית לבטיחות הינו להטמיע ולהוביל בקרב לקוחותיה תהליך שלם של מניעת סיכונים הגורמים לתאונות. תהליך שבמהלכו מבוצעות מטלות במינימום סיכונים אפשרי
החברה עוסקת בייעוץ, תכנון וליווי פרויקטים בתחומי בטיחות מגוונים.

פעילים בחברה

ד"ר אשר הולצר ונחום טיר, שפועלים בעולם הבטיחות והבריאות בתעסוקה בישראל מזה כ-30 שנה!החברה משתיתה את יכולותיה על מאגר מומחים המתמחים בתחומים מגוונים סביב צרכי הלקוח. האגודה הישראלית לבטיחות מקימה לאחר תהליך האבחון של הפרויקט/המשימה , את הצוות המקצועי המתאים ביותר ועמו היא יוצאת לדרכה יחד עם הלקוח ליישום המהלך שסוכם.

מטרותיה של האגודה

שיפור רמת הבטיחות בחברות וארגונים ומניעת הנזק שיוצרים כשלים בטיחותיים במעגל החיים השלם זהו האתגר האמיתי כיום של מנהלים וממונים על בטיחות כאחד. החברה רואה בעיני רוחה את הצורך ההולך וגובר לסייע למקומות עבודה וקובעי המדיניות ,בייעוץ וליווי בכל תחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה.
בשנים האחרונות מתחוללות בסביבה העסקית בישראל מספר מהפיכות בו זמנית שמייצרות דינמיקה וחשיבה עתירת דילמות ואתגרים של מנהלים ואנשי הבטיחות מה באמת נכון לעשות?
מסתבר עוד שמרבית הפרויקטים שכשלו מגיעים לנקודת השבר עקב תהליך ההדרכה וההטמעה שהינם לקויים ואינם מקוימים כראוי על ידי המשתתפים בתהליך הפרויקטלי בארגון.
"האגודה הישראלית לבטיחות ולגיהות" חרטה על דיגלה ליצור ללקוחות כלים מתודולוגיים ויכולות פעולה בצומת הזו(שבין המעסיקים לבין הממונים על הבטיחות) ולשמש "מורה נבוכים" תפעולי לארגון במגמה לסייע בידו לפוגג את "הערפילים" שנוצרו בתחומי:

• החקיקה והרגולטור
• השותף/ספק/קבלן
• התפעול והתחזוקה
• ערפילי הידע

בנוסף יצרה לעצמה "האגודה" יכולות לסייע ישירות למנהלים בדרגי הביניים ובדרגות הבכירות בארגון באמצעות ליווי מקצועי וסיוע בפיקוח ניהולי.
החברה ואנשיה מעודכנים לעומקם של הדברים.
החברה פועלת לקיים שיתופי פעולה עם ארגונים בינלאומיים.
החברה לקחה על עצמה להוביל גם מקטעים של תהליכים בחברות "הזנק".

bar
c1 c2 c3 c4